17.09.2019
Programy i projekty

Trenerzy wewnętrzni w administracji – zasób ukryty czy nieodkryty?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą tematowi wewnętrznych trenerów w instytucjach administracji publicznej. Sesja odbędzie się 1 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00. 

trener podczas prowadzenia zajęć

Większość z nas zgodzi się z tezą, że to ludzie są najistotniejszym elementem organizacji. Ludzie tworzą instytucje i to dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu ludzi instytucje mogą tworzyć nowe rozwiązania, usługi czy produkty. Jednak czy rzeczywiście potrafimy w pełni wykorzystać ten zasób jakim są pracownicy? W ostatnich latach, w obliczu dużej fluktuacji na rynku pracy i malejącej liczby kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w służbie cywilnej, zagospodarowanie potencjału pracowników wydaje się bardzo istotne. Jeśli chcemy lepiej zarządzać wiedzą, informacją, umiejętnościami, talentami oraz tworzyć organizacje projektowe, to jednym z naszych sprzymierzeńców mogą okazać się trenerzy wewnętrzni.

W trakcie spotkania organizowanego w KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego chcemy  poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki funkcjonowania trenerów wewnętrznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Zapoznamy Państwa także z rezultatami międzynarodowego projektu Trainer Educator Training Course  (Erasmus+) realizowanego przez KSAP, którego celem jest przygotowanie wytycznych wspierających rozwój trenerów wewnętrznych w administracji.

Zapraszamy też do udziału w dyskusji panelowej zatytułowanej: „Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?"

Miniwarsztaty

Z kolei w trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się szerzej z doświadczeniami w budowania i rozwoju struktur trenerskich w ZUS oraz tematem wykorzystania technik flipowania w pracy trenera.

Miniwarsztat I. Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia i utrzymania systemu trenerów wewnętrznych w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • badania poziomu i aktualizacji wiedzy trenerów wewnętrznych,
 • systemu wdrożenia trenerów wewnętrznych w proces realizacji szkoleń wewnętrznych,
 • budowania i aktualizowania katalogu szkoleń wewnętrznych,
 • współpracy z właścicielami biznesowymi – opiniowanie materiałów szkoleniowych oraz współudział w rozwoju kadry trenerów wewnętrznych,
 • zasad odbywania podróży służbowych trenerów wewnętrznych,
 • współpracy kadry trenerów wewnętrznych z organizatorami szkoleń,
 • szkolenia kadry trenerów wewnętrznych,
 • zagrożeń w bieżącym zarządzaniu pracą trenerów wewnętrznych,
 • kontroli kosztów funkcjonowania kadry trenerów wewnętrznych (rozliczania kosztów delegacji, zakup pomocy dydaktycznych itp),
 • planowania pracy trenerów wewnętrznych – zalet i wad planowania rocznego bądź kwartalnego.

Warsztat przeprowadzą:

 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Robert Michalski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Spraw Pracowniczych, ZUS

Miniwarsztat II. Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

 • planowanie przestrzeni roboczej trenera wewnętrznego,
 • rysowanie liter,
 • stosowanie kontenerów,
 • stosowanie ciekawych wyróżnień i sygnalizacji typu:
 • ludziki,
 • strzałki,
 • punktory.
 • stosowanie elementów sketchnoting oraz Graphic recordingu.

Warsztat przeprowadzi:

 • Teresa Baranowska, Trener wewnętrzny ZUS, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Adresat wydarzenia

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny.

Program

9:30 – 10:00        Rejestracja

10:00 – 10:10     Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:10     Prezentacje

 • Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course
  Dr Anna Jaroń, Doradca Dyrektora KSAP
 • Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji
  Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji
  Krzysztof Kulka, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych
  Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny: Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

 • Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Marta Muszyńska, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Łukasz Świetlikowski, Koordynator trenerów wewnętrznych KPRM

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:10 – 12:40   Przerwa

12:40 – 15:00     Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Robert Michalski, Naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS
 • Agnieszka Kamińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego, UTK

Miniwarsztat 2: Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

 • Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 27 września br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Wideo