20.05.2020
Projekty szkoleniowe

Trenerzy edukatorzy w sektorze publicznym – publikacja w języku polskim – już dostępna na stronie KSAP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowanego w ramach programu Erasmus+, przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski.

okładka publikacji

Nauczanie i przekazywanie wiedzy ma sens w niezmiennym środowisku. Dlatego właśnie od wieków odgrywało tak niekwestionowaną rolę. Lecz jeżeli o człowieku współczesnym można powiedzieć choć jedno, to to, że żyje w środowisku, które podlega nieustannym zmianom. 

Wykształconym można nazwać jedynie kogoś, kto nauczył się uczyć; kogoś, kto nauczył się adaptować do zmian; kogoś, kto rozumie, że żadna wiedza nie jest pewna, że podstawę bezpieczeństwa daje wyłącznie proces poszukiwania wiedzy. Zmienność, poleganie na procesie, a nie na statycznej wiedzy, to jedyne, co ma sens jako cel dla edukacji we współczesnym świecie. 

(Rogers 1983)

Instytucje nie istnieją bez ludzi, których wiedza i umiejętności stanowią największy kapitał, który buduje efektywność instytucji. Dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowanego w ramach programu Erasmus+, przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski.

Materiał składa się z dwóch części: opisowej, prezentującej genezę powstania projektu, jego cel, metodologię, opis treści i struktury kursu oraz praktycznej, zawierającej szczegółowe wytyczne dla trenerów, w tym opisy ćwiczeń dla każdego z siedmiu poniższych modułów:

  1. Skuteczny Trener
  2. Planowanie i wdrażanie szkoleń
  3. Myślenie projektowe
  4. Interaktywne metody pracy z grupami
  5. Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach
  6. Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne
  7. Profesjonalny rozwój i inspiracje

Partnerzy projektu

Projekt szkoleniowy Trainers Educators Training Course był realizowany przez KSAP we współpracy z łotewską Szkołą Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) – partner wiodący oraz z fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS) w okresie od grudnia 2017 r. do września 2019 r.

Finansowanie projektu

Program Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). Więcej informacji o projekcie kursu szkoleniowego Trainers Educators Training Course znajdą Państwo tutaj

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS