27.03.2019
Projekty szkoleniowe

Trainers Educators Training Course - trzecie spotkanie międzynarodowego zespołu trenerów

Spotkanie trenerów, tym razem w siedzibie Łotewskiej Szkoły Administracji Publicznej (LSAP) – partnera wiodącego projektu, w dniach 4-6.03.2019 r., poświęcone było ustaleniu dalszych działań i podziałowi zadań związanych z pracami nad wytycznymi dla trenerów edukatorów w zakresie prowadzenia szkoleń.

Uczestnicy spotkania podczas zajęć

Projekt, który rozpoczął się w styczniu ubiegłego roku wkracza w kolejną fazę. Poszczególne tematy szkoleń, zebrane przez zespoły trenerów z krajów partnerskich, uwzgledniające doświadczenia z przeprowadzonych sesji warsztatowych, zostaną w ciągu 6-ciu miesięcy opracowane w formie podręcznika oraz wytycznych dla trenerów.

Wyniki prac zespołu trenerów zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji w Rydze, we wrześniu br. Opracowane zalecenia zostaną następnie przetłumaczone na języki narodowe i rozpowszechnione w instytucjach administracji publicznej w Polsce, na Łotwie i w Finlandii.

O projekcie

Projekt Trainers Educators Training Course ma na celu wzmocnienie kompetencji szkoleniowych trenerów i wyposażenie ich w nowe umiejętności podnoszące jakość prowadzonych przez nich szkoleń.

Projekt jest realizowany przez KSAP we współpracy z Łotewską Szkoła Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) i fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS).

Tematyka opracowywanych szkoleń obejmuje zagadnienia:

  • wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach (Digital Dimension in Training)     
  • myślenie projektowe i projektowanie usług (Design Thinking)
  • innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne (Innovative approach to learning and teaching: role place, simulation games)
  • interaktywne metody pracy z grupami (Interactif ways of working with groups)
  • skuteczny trener (Effective Trainer)
  • planowanie i wdrażanie (Planning and delivering)
  • profesjonalny rozwój i inspiracje (Professional Development and Inspirations)

Finansowanie

Projekt Trainers Educators Training Course jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS