07.11.2018
Projekty szkoleniowe

Trainers Educators Training Course – kolejne spotkanie trenerów

Trenerzy z Polski, Łotwy i Finlandii spotkali się w połowie października br. w siedzibie fińskiego Instytutu Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS), partnera projektu "Trainers Educators Training Course".

Grupowe zdjęcie uczestników spotkania w Helsinkach

Projekt Trainers Educators Training Course

Projekt szkoleniowy Trainers Educators Training Course ma na celu wypracowanie innowacyjnych wytycznych, metodologii szkoleń dla trenerów administracji publicznej.

Partnerami projektu są Łotewska Szkoła Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA – partner wiodący), fiński Instytut Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS) oraz KSAP.

Tematyka opracowywanych szkoleń obejmuje zagadnienia:

  • Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach (Digital Dimension in Training)     
  • Myślenie projektowe i projektowanie usług (Design Thinking)
  • Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne (Innovative approach to learning and teaching: role place, simulation games)
  • Interaktywne metody pracy z grupami (Interactif ways of working with groups)
  • Skuteczny Trener (Effective Trainer)
  • Planowanie i wdrażanie (Planning and delivering)
  • Profesjonalny  Rozwój i Inspiracje (Professional Development and Inspirations)

Spotkanie trenerów

Spotkanie w Helsinkach (16-19.10.2018 r.) miało na celu podsumowanie dotychczasowej pracy krajowych zespołów trenerów nad opracowaniem i przygotowaniem ww. modułów szkoleniowych.

Ustalono również harmonogram pracy na najbliższe miesiące. Do czasu następnego spotkania wiosną 2019 r. w Rydze, krajowe zespoły trenerów zaprezentują wynik wspólnej pracy na pokazowych warsztatach szkoleniowych dla wybranej grupy trenerów administracji publicznej w swoim kraju. Testowany materiał szkoleniowy – w razie potrzeby – zostanie uzupełniony lub zmodyfikowany, na podstawie ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów. 

Trenerzy z Polski i Łotwy mieli okazję zapoznać się z działalnością HAUS – centralnego ośrodka szkoleniowego dla fińskiej administracji publicznej. Duże zainteresowanie trenerów wzbudziły różnorodne rozwiązania cyfrowe stosowane w codziennej pracy HAUS, zarówno przez prowadzących zajęcia, jak i pracowników Instytutu, umożliwiające prowadzenie szkoleń online, dostępnych jednocześnie w wielu miejscach w całym kraju z opcją aktywnego udziału uczestników.

Rezultaty projektu

Projekt Trainer Educator Training Course będzie realizowany do września 2019 r. i zakończy go międzynarodowa konferencja w Rydze, podsumowująca projekt i prezentująca ww. wytyczne dla szkoleń. Opracowane zalecenia zostaną następnie rozpowszechnione w instytucjach administracji publicznej w Polsce, na Łotwie i w Finlandii.

Finansowanie

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

logo projektu Erasmus - z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej informacja o współfinansowaniu oraz tytuł programu   logo łotewskiej szkoły   logo fińskiego instytutu HAUS

Galeria zdjęć