31.12.2018
Programy i projekty

Trainer Educator Training Course – pierwszy warsztat szkoleniowy

Dr Anna Jaroń i dr Marcin Sakowicz, trenerzy reprezentujący KSAP w projekcie Trainer Educator Training Course, poprowadzili pierwszy warsztat pokazowy dla grupy trenerów administracji publicznej, poświęcony zagadnieniom facylitacji i efektywnemu środowisku pracy w grupie.

uczestnicy warsztatu podczas zajęć

Oba tematy należą do siedmiu modułów, wybranych do opracowania przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich, realizujących projekt. W trakcie warsztatu trenerzy KSAP omówili facylitację jako metodę interaktywnej pracy z grupą oraz rolę trenera jako facylitatora, a także zapoznali uczestników z metodami pracy w grupie, sprzyjającymi uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Uczestnicy pracowali w małych zespołach a możliwość podzielenia się z innymi trenerami wiedzą, informacjami, oczekiwaniami dotyczącymi szkoleń prowadzonych w różnych instytucjach, z grupami w różnym przedziale wiekowym i z różnym przygotowaniem, została doceniona przez uczestników. Poznane przykłady posłużą za inspirację i zostaną wykorzystane w dalszej pracy trenerskiej.

Uczestnicy wysoko ocenili warsztat KSAP oraz umiejętności prowadzących. Wielu uczestników jest zainteresowanych udziałem w kolejnych szkoleniach, prezentujących dalsze moduły wypracowane w ramach projektu Trainer Educator Training Course.

Warsztat szkoleniowy zrealizowany został przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach projektu Trainer Educator Training Course, finasowanego w programie Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020), we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) i Finnish Institute of Public Management, Ltd (HAUS).

Więcej informacji o projekcieTrainers Educators Training Course.

Logo Programu Erasmus  logo łotewskiej szkoły administracji publicznej logo fińskiego instytutu HAUS

Galeria zdjęć