28.06.2019
Programy i projekty

Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej

Jakie są potrzeby administracji publicznej w obszarze sztucznej inteligencji? Jaki ma ona wpływ na administrację? Czy polskie instytucje są gotowe na takie innowacje? Na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej w ramach Forum Zarządzania Administracji Publicznej.

uczestnicy konferencji podczas obrad

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, deep learning, wielowarstwowych sieci neuronowych sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego, otoczenia instytucjonalnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Celem sesji, która odbyła się 28 czerwca br. była próba identyfikacji potrzeb administracji publicznej w obszarze AI oraz dyskusja o wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na funkcjonowanie administracji publicznej. W trakcie prezentacji, dyskusji i miniwarsztatów uczestnicy rozmawiali w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wspierać urzędy w codziennej realizacji ich zadań.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad następującymi zagadnieniami:

  1. W jakich obszarach instytucje publiczne mogą stosować systemy sztucznej inteligencji?
  2. Jaka jest gotowość instytucji publicznych do wdrażania sztucznej inteligencji?
  3. Jakie jest ryzyko, zagrożenia we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym np. oprogramowanie stworzone do obsługi zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji wzięli udział w miniwarsztacie "GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej", poprowadzonym przez Szymona Płońskiego z GovTech Polska.

Program

10:00 – 10:10    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00    Prezentacje
Sztuczna Inteligencja – kamień milowy rozwoju polskiej administracji publicznej
dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową
Marek Truszczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
Marek Gajewski, Naczelnik Wydziału Elektronicznej Wymiany Informacji w Departamencie Informatyki/Kierownik projektu, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny
Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych?

  • Mirosław Gumularz, radca prawny GKK Gumularz Kozik
  • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
  • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Aleksandra Przegalińska, Kozminski University/ Management in Networked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence
  • Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny, Członek grupy doradczej (MAG IGF) Sekretarza Generalnego ONZ

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:15 GovTech – nowy sposób na zamówienia publiczne w obszarze nowych technologii w administracji
Justyna Orłowska, Dyrektor Govtech Polska  

12:15 – 12:45   Przerwa

12:45 – 14:45    Warsztat
GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej
prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Więcej na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie FZP.

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Galeria zdjęć

Wideo