13.11.2011
Projekty szkoleniowe

Szkolenie SENSE dla 46 urzędników z Tunezji

Zdjęcie grupowe na schodach

17 listopada zakończyła się kolejna edycja szkolenia SENSE organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest ono finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej, a jego uczestnikami będzie 47 urzędników z Tunezji.

 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zaganicznych uruchomiła po raz drugi szkolenia S.E.N.S.E (Strategic Economic Needs and Security Exercise).
W dniach 3-7 października odbyło się pierwsze, przeznaczone dla osób z krajów Partnerstwa Wschodniego a od 5 do 9 grudnia będzie miało miejsce kolejne, w którym udział wezmą urzędnicy z Afganistanu.

MSZ podpisało umowę z United States Institute of Peace i na jej mocy powstałe w amerykańskim Institute for Defense Analyses oprogramowanie służące prowadzeniu symulacji będzie używane w KSAP. SENSE jest strategiczną grą komputerowo symulującą zarządzanie pogrążonym w kryzysie państwem. Uczestnicy wcielają się w role różnorodnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Nacisk jest położony na elementy negocjacji i podejmowania decyzji, a także złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa. Kluczowym elementem są interakcje pomiędzy uczestnikami, z których każdy ma inną rolę i cele przypisane do swojej pozycji w grze.

Symulacja trwa trzy dni i jest prowadzona w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy gry przechodzą dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. trening negocjacji, warsztaty przywództwa oraz wykład przedstawiający polskie doświadczenia w reformowaniu administracji.

Realizacja gry symulacyjnej odbywa się przy wsparciu informatycznym ekspertów z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

„Program jest realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

Galeria zdjęć