07.10.2013

Szkolenie Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji

W dniach od 7 do 11 października br. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gości 24 przedstawicieli administracji publicznej z Gruzji, zaangażowanych w reformę samorządu terytorialnego.

Po lewej stronie Uczestnicy szkolenia sziedza przy stole, po prawej stronie baner KSAP

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej.

Autorem koncepcji merytorycznej programu szkolenia jest sędzia Jerzy Stępień. W programie przewidziane są wykłady, warsztaty oraz wizyty studyjne min. w Urzędzie m.st. Warszawy, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w samorządzie podwarszawskim, w miejscowości Józefów.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: samorząd terytorialny – decentralizacja administracji a wspólnoty samorządowe, finanse komunalne, wybory samorządowe i referenda, oświata w samorządzie, podział terytorialny państwa, współpraca w aglomeracjach, planowanie przestrzenne, urzędnicy samorządowi, pomoc społeczna i problematyka wykluczenia społecznego, rozwój regionalny, wdrażanie reform – doświadczenia, współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, gospodarka komunalna, organizacja debaty publicznej, statystyka publiczna, nadzór nad samorządem.

Galeria zdjęć