08.09.2014
Projekty szkoleniowe

Szkolenie "Reforma samorządowa w Gruzji"

W dniach od 8 do 12 września 2014 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gości przedstawicieli samorządów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, uczestników szkolenia dedykowanego „Reforma samorządowa w Gruzji”.

Zdjęcie grupowe.

Celem szkolenia jest wzmocnienie potencjału kadrowego gruzińskiej administracji terytorialnej, umożliwiające przeprowadzenie gruntownej reformy decentralizacyjnej w Gruzji i stworzenie samorządu terytorialnego odpowiadającego standardom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Autorem koncepcji programowej szkolenia jest prof. Mirosław Stec. Warsztaty i szkolenia poprowadzą eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: pozycja polityczna samorządu terytorialnego – samorząd terytorialny w Konstytucji RP i EKSL (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego), system samorządowy w Polsce, gospodarka komunalna – ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka odpadami, rozwój lokalny i regionalny, wdrażanie funduszy unijnych, finanse samorządu terytorialnego, kompetencje władz lokalnych – ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport, transport publiczny, infrastruktura techniczna – drogi, transport publiczny, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja.

Uczestnicy szkolenia odbędą także wizyty studyjne w Urzędzie Gminy Stare Babice, Urzędzie Miasta Legionowo oraz Urzędzie Dzielnicy Targówek, w czasie których zapoznają się z praktycznymi aspektami funkcjonowania samorządu w Polsce.

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
Logo programu Polska Pomoc Logo programy Partnerstwo Wschodnie