01.07.2022
Projekty szkoleniowe

Szkolenia centralne 2022

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2022 rok. Rekrutacja trwa do 13 lipca. 

Rekrutacja na szkolenia centralne trwa do 13 lipca.

Tematy szkoleń:

 1. Kontrola zamówień publicznych
  (dla pracowników komórek kontroli z KPRM, ministerstw i urzędów wojewódzkich)
 2. Zdrowie w środowisku pracy
  (dla osób na stanowiskach kierowniczych i koordynujących w s. c. z ministerstw, KPRM, urzędów centralnych, urzędów terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym)
 3. Zapobieganie zagrożeniom z obszaru cyberbezpieczeństwa – podstawowe zasady pracy w urzędzie
  (dla członków korpusu s. c. ze wszystkich urzędów)
 4. Projektowanie zorientowane na człowieka
  (dla członków korpusu s. c. zaangażowanych w projektowanie usług (wewnętrznych i zewnętrznych), produktów i polityk publicznych, pracowników odpowiedzialnych za tworzenie innowacji i strategii, z ministerstw, KPRM, urzędów centralnych, urzędów terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym)

Więcej informacji pod adresem: Szkolenia centralne w służbie cywilnej.

Zapraszamy!