27.10.2022
Projekty szkoleniowe

System dozoru elektronicznego i probacja – szkolenie dla przedstawicieli służby probacyjnej Armenii

W dniach 24-28 października 2022 r., w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowane jest szkolenie z zakresu systemu dozoru elektronicznego i probacji zorganizowane dla przedstawicieli ormiańskich służb probacyjnych.

Uczestnicy szkolenia podczas otwarcia

Partner merytoryczny projektu

Wizyta organizowana jest przez KSAP we współpracy z MSZ i partnerami merytorycznymi projektu - Ministerstwem Sprawiedliwości, Biurem Dozoru Elektronicznego Służby Więziennej oraz Sądem Okręgowym Warszawa Praga.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja systemowego ujęcia instytucji wymiaru sprawiedliwości i innych partnerów instytucjonalnych uczestniczących w realizacji zadań systemu dozoru elektronicznego i probacji w Polsce. W tym szczególnie - zapoznanie gości z prawnymi, technicznymi oraz praktycznymi aspektami wykorzystania systemu dozoru elektronicznego jako środka wykonywania kar nieizolacyjnych, poszerzenie i pogłębienie ich wiedzy dotyczącej technologii SDE i procesu sprawowania dozoru elektronicznego, a także wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami ormiańskimi i polskimi oraz prezentacja dobrych praktyk.

Program

Program obejmuje prelekcje, panele eksperckie oraz dyskusje na następujące tematy:

 • najważniejsze zadania ustawowe i procedury polskiej Służby Więziennej w kwalifikowaniu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej do odbywania pozostałej części kary w Systemie Dozoru Elektronicznego poza zakładem karnym,
 • organizacja i zadania poszczególnych służb i podmiotów w procesie wykonywania SDE,
 • współpraca w wykonywaniu kar, środków karnych i środków zabezpieczających w SDE ze służbami i uprawnionymi organami państwa,
 • ustawowe, systemowe i ustrojowe elementy kuratorskiej służby sądowej, pracy kuratorów w ramach dozorów i nadzorów oraz kary ograniczenia wolności,
 • udział kuratora w wykonaniu systemu dozoru elektronicznego,
 • ustawowe obowiązki kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

W ramach zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy polskiej służby kuratorskiej oraz Służby Więziennej goście odbywają następujące wizyty studyjne:

 • wizyta studyjna w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga – spotkanie z sędziami i przedstawicielami administracji sądu, realizującymi zadania w systemie dozoru elektronicznego,
 • wizyta studyjna w Areszcie Śledczym Warszawa – Grochów,
 • wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym urządzeń monitorujących,
 • wizyty w podmiotach, w których skazani wykonują prace na cele społeczne,
 • spotkanie z zespołami wykonującymi orzeczenia w sprawach karnych,
 • wizyta w ośrodku kuratorskim,
 • spotkanie z zespołem kuratorskim wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich - przedstawienie praktycznych aspektów pracy kuratora sądowego.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW.

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Eastern Partnership

 

Galeria zdjęć