13.01.2023
Projekty szkoleniowe

Synergia – zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej

W dniach 11-12 stycznia 2023 r. odbyła się VII sesja w ramach III edycji projektu SYNERGIA. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

zrzut ekranu ze szkolenia w ramach projektu Synergia

VII sesja szkoleniowa

Na program sesji składały się dwie części: pierwsza część spotkania to sesja peer learning a druga - sesja edukacyjna, której tematem przewodnim było zarządzanie ryzykiem.

Celem sesji peer learning, która kontynuowana będzie na początku marca br., była wymiana doświadczeń przedstawicieli uczestników w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk, prezentowanych w czasie poprzednich sesjach szkoleniowych Synergii, w instytucjach administracji publicznej. Druga część sesji peer learning odbędzie się podczas ostatniej - VIII sesji, III edycji projektu Synergia, w dniach 27.02-01.03.2023 r., w siedzibie KSAP.

W ramach części edukacyjnej zrealizowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej w kontekście zarządzania ryzykiem,
  • zarządzanie ryzykiem - proces,
  • przywództwo w zarządzaniu ryzykiem.

Celem części edukacyjnej było dostarczenie wskazówek oraz narzędzi zmniejszających ryzyko podejmowania złych decyzji i ich realizacji w administracji publicznej. Uczestnicy sesji wzięli udział w grze symulacyjnej, której celem było przygotowanie i właściwa reakcja na sytuacje kryzysowe.

„Liderzy wyższego szczebla odgrywają kluczową rolę w odniesieniu do ryzyka w administracji publicznej i jego roli w realizacji jej celu. Ich zadaniem jest formułowanie przemyślanych strategii ryzyka dla organizacji oraz dokonywanie krytycznych wyborów dotyczących ich realizacji. Te zadania nie są jednak zadaniami trywialnymi. A skuteczne przeprowadzenie organizacji przez krytyczne momenty, w których ryzyko się materializuje, jest jeszcze mniej trywialnym zadaniem. Podczas sesji przyjrzymy się obu tym zagadnieniom”.

Prof. M. Maedler (prowadzący sesję)

Forma realizacji

Sesja została zrealizowana w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbywały się w godzinach 9:00-17:00.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
  • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
  • Węgierski University of Public Service (UPS),
  • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny