17.01.2020
Programy i projekty

Synergia – zapraszamy na stronę projektu

Zapraszamy państwa do zapoznania się z informacjami na temat nowego projektu KSAP SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Ruszyła strona projektu SYNERGIA: synergia.ksap.gov.pl Na stronie znajdą Państwo wszystkie informacje o projekcie.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 lutego 2020 r. i potrwa do 28.02.2020 r. Zgłoszenia będziemy przyjmować za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który zostanie otwarty w dniu 03.02.2020 r.

Spotkania informacyjne w KSAP

Zapraszamy na spotkania informacje dotyczące projektu. Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

I spotkanie: 28.01.2020 r.,  godz. 8:30-9:30, sala 132
Termin zgłoszeń: do 27.01.2020 r. do godz. 14:00
Zgłoś się na spotkanie

II spotkanie: 6.02.2020 r., godz. 15:00-16:00, sala 132
Termin zgłoszeń: do 5.02.2020 r. do godz. 14:00
Zgłoś się na spotkanie

III spotkanie 18.02.2020 r., godz. 10:00-11:00, sala 132
Termin zgłoszeń: do 17.02.2020 r. do godz. 14:00
Zgłoś się na spotkanie

IV spotkanie 25.02.2020 r., godz. 15:30-16:30, sala 154 
Termin zgłoszeń: do 24.02.2020 r. do godz. 14:00 
Zgłoś się na spotkanie

Cel projektu

Celem projektu „Synergia” jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny