17.03.2022
Nabór

Synergia – wznawiamy nabór do III edycji projektu

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż wznawiamy nabór do III edycji projektu Synergia. Rekrutacja potrwa do 19 kwietnia br.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Inspiracja do rozwoju

Zajmując stanowisko, które kwalifikuje Państwa do udziału w projekcie SYNERGIA, na pewno braliście już Państwo udział w wielu szkoleniach, kursach, projektach itp., rozwijających Państwa kompetencje. Czy jednak Państwa wiedza i umiejętności nadal są aktualne? 

Uczenie się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych społeczeństw. Zdolność i chęć uczenia się w różnych formach, miejscach czy etapach życia ułatwia efektywne przystosowanie się do zmieniającej się i coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. W przypadku administracji publicznej gotowość do ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyczynia się do podniesienia jakości jej funkcjonowania – począwszy od lepszej motywacji do działania ze strony pracowników administracji, po zadowolenie obywateli korzystających z jej usług.

W projekcie SYNERGIA oferujemy Państwu unikalną możliwość rozwoju, dopasowaną do Państwa stanowiska w administracji. To tutaj możecie Państwo poznać osoby, które na co dzień spotykają się z wyzwaniami takimi jak Wasze, to tutaj będziecie mogli Państwo skonfrontować swoje pomysły w zakresie zarządzania instytucją administracji publicznej z punktem widzenia doświadczonych urzędników z Polski i innych krajów EU oraz ekspertów, praktyków najwyższej światowej klasy.

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59. 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w zakładce REKRUTACJA, na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż:

 1. Uznaje się za ważne i podlegające ocenie w procesie rekrutacji do projektu oryginały formularzy zgłoszeniowych z naboru prowadzonego do dnia 28 lutego 2022 r. 
 2. Instytucje, które złożyły formularze zgłoszeniowe w naborze prowadzonym do dnia 28 lutego 2022 r., będą mogą dokonać zmian (jeśli wyrażają taką wolę) w składach zespołów projektowych, w tym również rozszerzyć liczbę przedstawicieli. 
 3. Jeśli instytucja dokona powyższych zmian, konieczne będzie wysyłanie nowego formularza zgłoszeniowego w elektronicznym systemie rekrutacji w terminie do 19 kwietnia br.
 4. W procesie rekrutacji będzie brana pod uwagę wyłącznie ostatnia wersja złożonego w systemie elektronicznym formularza.  

Terminarz Rekrutacji Projektu

Terminarz rekrutacji do projektu dostępny jest tutaj: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii-terminarz-rekrutacji/ 

Spotkania informacyjne

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na zdalne spotkania informacyjne. Zgłoszenia na spotkania przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Terminy zdalnych spotkań informacyjnych:

 • 01.04 godz. 8:30-9:30
 • 11.04 godz. 13:00-14:00

Zgłoszenia na spotkania

Cel projektu

Na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej:

 • przygotowanie i realizacja nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie w polskiej administracji wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla zarządzania. 
Szczegółowe informacje: https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa),
 • UPS – University of Public Service (Węgry).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl 

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny