16.05.2023
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – warsztaty wdrożeniowe

10 maja 2023 r. odbyły się pierwsze warsztaty wdrożeniowe online dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Twarze uczestników na spotkaniu online

Cel warsztatu

Celem warsztatu wdrożeniowego było przeanalizowanie możliwości wdrożeń nowych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

Program zajęć

Podczas warsztatów przedstawiciele instytucji mieli okazję dokładnie przeanalizować swoje pomysły, przedyskutować je z innymi uczestnikami oraz zastosować dobre praktyki SYNERGII, wypracowane podczas szkoleń z profesorami zagranicznymi.

Punktem kulminacyjnym warsztatu była analiza wyzwań zarządczych, przeprowadzona w grupach przedstawicieli danej instytucji. Przy omawianiu wyzwań wykorzystano diagram Ishikawy, który pozwala na ustalenie priorytetów i zależności poszczególnych zadań i działań w realizacji wyzwań.

Jak skutecznie wdrażać dobre praktyki? Wrócimy do tego tematu podczas kolejnych sesji wdrożeniowych. Następna już w czerwcu!

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny