13.10.2021
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – szkolenia „Zarządzanie ludźmi i zespołami” oraz „Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego”

W dniach 5-6.10.2021 r. oraz 12-15.10.2021 r. realizowana jest sesja szkoleniowa: „Zarządzanie ludźmi i zespołami. Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego” dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – laureata konkursu na najlepszy projekt wdrożeniowy w ramach I edycji projektu Synergia.

uczestniczki szkolenia podczas zajęć

Szkolenie odbywa się w ramach części wdrożeniowej I edycji.

Program

W programie szkolenia Zarządzanie ludźmi i zespołami zaplanowano następujące tematy:

 • nowa strategia nowoczesnych kadr kierowniczych – zarządzanie przez wspieranie,
 • efektywne delegowanie zadań,
 • kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej,
 • planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie w zespole pracującym hybrydowo,
 • wywieranie wpływu na innych – praktyczne narzędzia,
 • budowanie zespołu i fazy zespołu,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • skuteczne motywowanie,
 • wzmacnianie efektywności zespołowej,
 • obszary dotyczące analizy zasobów ludzkich,
 • kierowanie zespołami pracowniczymi,
 • kompetencje managera,
 • kształtowanie relacji interpersonalnych,
 • psychologia zarządzania,
 • zastosowanie nowoczesnych form rozwoju pracowników.

Szkolenie realizowane jest w formie hybrydowej tj. 2 dni online i 1 dzień – stacjonarnie w siedzibie KSAP (5-6.10.2021 r. i 12.10.2021 r.)

W programie szkolenia Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • rola trenera wewnętrznego w organizacji,
 • techniki prowadzenia szkoleń,
 • czynniki psychologiczne wyznaczające standardy w pracy z małymi grupami,
 • trudne sytuacje w pracy trenera,
 • projektowanie programów szkoleniowych,
 • autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych.

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, 13-15.10.2021 r.

Wdrożenia w projekcie SYNERGIA

Więcej na temat części wdrożeniowej w projekcie.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć