10.11.2022
Nabór

SYNERGIA – Spotkanie informacyjne, nabór do IV edycji projektu

Zapraszamy na najbliższe spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w terminie: 15.11.2022 r., godz. 14:00 – 15:00.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Zgłoszenie na spotkanie

Formularz do zgłoszenia na spotkanie dostępny jest na stronie projektu.

Nabór

Nabór do projektu SYNERGIA realizowany jest do 14 grudnia 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej.

Program kształcenia

Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i obejmuje dziesięć podstawowych obszarów:

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
 • zarządzanie wiedzą
 • zarzadzanie przez cele
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

Dlaczego warto?

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Dlaczego warto wziąć udzial w projekcie SYNERGIA?

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny