24.01.2022
Nabór

SYNERGIA – spotkanie informacyjne 25.01.2022 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się 25.01.2022, godz. 14:00.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Kolejne terminy spotkań:

  • 02.02.2022 r., godz. 8:30 – 9:30
  • 15.02.2022 r., godz. 8:30 – 9:30

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy przez stronę projektu.

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest do 18 lutego 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje nt. uczestników.

Cel projektu Synergia

Przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny