09.02.2022
Nabór

SYNERGIA – Spotkania informacyjne, nabór do projektu

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w terminie: 15.02.2022 r., godz. 8:30-9:30.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Zgłoszenie na spotkanie

Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 lutego br., godz. 8:30-9:30.

Formularz do zgłoszenia na spotkanie dostępny jest na stronie projektu.

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest do 18 lutego 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej

Program kształcenia

Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i obejmuje dziesięć podstawowych obszarów:

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
 • zarządzanie wiedzą
 • zarzadzanie przez cele
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny