26.04.2023
Projekty szkoleniowe

Synergia – sesja szkoleniowa w Sofii, Bułgaria

W dniach 24-26.04.2023 r. odbywa się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział  biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Institute of Public Administration z Bułgarii (IPA).

uczestnicy projektu podczas zajęć, siedzą w dużej sali przy okrągłych stołach

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • cyfryzacja i innowacje w sektorze publicznym,
  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • cyberbezpieczeństwo.

Celem sesji jest lepsze zrozumienie kluczowych kwestii dotyczących strategii, strategii digitalizacji, transformacji przez technologię i big tech oraz mechanizmów działających na uregulowanych rynkach.

W czasie sesji uczestnicy skoncentrują się na zagadnieniu zarządzania przez cele, zdobędą wiedzę w jaki sposób proces zarządzania powiązany jest ze strategią, a także jak podejmowane przez najwyższą kadrę menedżerską decyzje w organizacji służą integracji wielu jednostek organizacyjnych.

W trakcie dnia bułgarskiego, trenerzy IPA zaprezentują potencjalne zagrożenia i sposoby zabezpieczenia baz danych w świecie wirtualnym. Na uczestników czeka też niespodzianka – wcielą się w role osób, które odpowiedzialne są w organizacji za cyberbezpieczeństwo. Ich zadaniem będzie przygotowanie odpowiedniego komunikatu dla społeczeństwa danego kraju, w związku z zaistniałym incydentem wycieku danych, na skutek ataku hakerów.

Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Institute of Public Administration z Bułgarii (IPA) https://www.ipa.government.bg/en

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć