22.09.2023
Projekty szkoleniowe

Synergia – sesja finałowa w programie kształcenia!

W dniach 6 - 8 września 2023 r. miała miejsce dziewiąta i ostatnia sesja szkoleniowa w ramach IV edycji projektu SYNERGIA. Spotkanie odbyło się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier, absolwentów wszystkich edycji oraz gości specjalnych.

uczestnik projektu odbiera dyplom z rąk dyrektora KSAP

Program 

W sesji edukacyjnej, przeznaczonej dla IV edycji, analizowano temat zmiany organizacyjnej, z wykorzystaniem nieformalnych sieci organizacyjnych, które zwiększają efektywność i tempo wprowadzenia zmiany. Silosowe, mocno zhierachizowane organizacje znacznie gorzej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata, są mało elastyczne w działaniu i hamują wdrażanie innowacji. W finałowej sesji peer-learningowej, w której wzięli udział uczestnicy IV edycji oraz absolwenci poprzednich edycji,  skupiono się na podsumowaniu dobrych praktyk, wypracowanych podczas szkoleń oraz budowaniu sieci networkingowej. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać, ostatniego już w projekcie, wystąpienia eksperta międzynarodowego, zatytułowanego: Kryzys – czy to się kiedyś skończy? Wnioski z trzech międzynarodowych kryzysów korporacyjnych, dotykających instytucje publiczne.

Ceremonia zakończenia IV edycji 

Ostatnia sesja w IV edycji projektu zakończyła się oficjalną ceremonią wręczenia dyplomów. Mamy 174 absolwentów programu kształcenia, piastujących wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier! Serdecznie gratulujemy!

Co robimy teraz w części wdrożeniowej?

Absolwenci programu edukacyjno – kooperacyjnego w IV edycji projektu realizują teraz projekty w części wdrożeniowej:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Przygotowanie do transformacji kultury organizacyjnej, w kierunku kultury wpływającej pozytywnie na tworzenie organizacji inteligentnej i zwinnej, która stabilnie, skutecznie i efektywnie wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy służące środowisku oraz działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
  2. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: Budowa wspierającej kultury pracy w IJHARS, poprzez zarządzanie projektami, z apetytem na ewolucyjny turkus.
  3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Przygotowanie założeń do implementacji narzędzia informatycznego do zarządzania projektami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Na czym dokładnie polega ta część projektu? Zapraszamy na stronę Synergii.

Publikacja 

Do końca 2023 roku zostanie przygotowana publikacja: Minipodręcznik maxipraktyk, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników administracji  publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla. Publikacja może także służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w nim materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania, przeanalizowanych w trakcie programu edukacyjnego w projekcie. 

Co dalej?

Absolwenci projektu tworzą unikalną międzynarodową sieć networkingową wyższej kadry zarządzającej w administracji publicznej, wymieniając się doświadczeniami i wiedzą. Powołane zostało Stowarzyszenie Absolwentów projektu, które wspiera działania networkingowe.

Projekt zyskał uznanie w oczach przedstawicieli polskiej administracji oraz cieszy się wysoką renomą w krajach partnerów. Inicjatywa KSAP i partnerów (LSPA, IPA, UPS) została również wskazana jako wzorcowy projekt, przez DG REFORM na forum dyrektorów DISPA, w kontekście tworzenia inicjatywy ComPAct (zestaw działań wspierających administrację publiczną państw członkowskich). Celem inicjatywy ComPAct jest umożliwienie ściślejszej współpracy między administracjami publicznymi państw UE, a projekt SYNERGIA ma stanowić przykład do budowania programu rozwoju wyższych kadr menadżerskich, dostępnego dla urzędników wszystkich krajów UE.

Finansowanie 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć