08.06.2022
Projekty szkoleniowe

Synergia – rozpoczynamy III edycję projektu

W dniach 7-10.06.2022r. odbywa się pierwsza sesja szkoleniowa w ramach III edycji projektu: Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. W sesji biorą udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. 

uczestnicy projektu podczas sesji w KSAP

Sesja warszawska, 7-10.06.2022 r. 

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych: 

 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie wiedzą,
 • przewodzenie i wprowadzanie zmian.

Zarządzanie procesami? Przecież każdy lider zna to pojęcie i wie jak to robić. Czy na pewno? Czy nie mylisz projektów z procesami, czy nie zapomniałeś że są one podstawą Twojej bieżącej pracy? Jak sprawić by były efektywne i praca w nich była satysfakcjonująca? Co zrobić aby je poznać od innej strony? Czy trzeba zarządzać wiedzą? Czy to sprawa indywidualna czy zespołowa? Czy cenisz i rozumiesz ten zasób w swojej instytucji? Czy wiesz gdzie go znaleźć? Czy potrafisz być liderem zmiany? Jak sprawić by inni Cię słuchali i podążali za Tobą?

Wiele pytań i wiele odpowiedzi pojawia się w czasie sesji. Menedżerowie/liderzy administracji publicznej z różnych krajów wspólnie rozmawiają o podobnych wyzwaniach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Sesja odbywa się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

 • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. 

Forma realizacji 

Projekt realizowany jest w ramach czterech edycji. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części: 

 • Program edukacyjno – kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w   formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech), 
 • Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika). 

Partnerzy 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym: 

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), 
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA), 
 • Węgierski University of Public Service (UPS), 
 • Latvian School of Public Administration (LSPA). 

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl 

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

 

Galeria zdjęć