03.03.2023
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – podsumowanie III edycji i co dalej?

W dniach 27 lutego – 1 marca 2023 r. odbyła się ostatnia, dziewiąta sesja szkoleniowa w ramach III edycji projektu SYNERGIA. W sesji, która odbyła się w siedzibie KSAP w Warszawie, udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestniczka projektu z dyplomem, dyrektor KSAP, szef służby cywilnej

Program

Na program sesji składały się dwie części: sesja edukacyjna oraz sesja peer-learning tj. sesja wymiany doświadczeń, podsumowująca wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas realizacji III edycji projektu.

Tematem sesji edukacyjnej było zarządzanie projektami w administracji publicznej. Sesja obejmowała takie zagadnienia jak zastosowanie różnych metod zarządzania projektami, w tym metoda agile z perspektywy przydatności dla projektów prowadzonych w instytucji publicznej. Sesja realizowana był w oparciu o metodologię studium przypadku.

W ramach sesji peer-learningowej uczestnicy podsumowali prace nad dobrymi praktykami wypracowanymi w trakcie sesji szkoleniowych oraz uczestniczyli w sesji warsztatowej, prezentującej dobrą praktykę stosowaną w polskiej administracji w obszarze zarządzania projektami. Sesja warsztatowa została zorganizowana przy współudziale Rządowego Biura Monitorowania Projektami KPRM.

Ostatnim elementem sesji peer-learningowej była sesja podsumowująca zorganizowana w formule Open Space Technology. Uczestnicy zebrali swoje doświadczenia z udziału w III edycji SYNERGII, dzieli się wiedzą, przedyskutowali ważne dla nich zagadnienia na końcowym etapie realizacji projektu.

Ceremonia zakończenia III edycji

Ostatnia sesja w III edycji projektu zakończyła się oficjalną ceremonią zakończenia. Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos w czasie ceremonii wręczenia dyplomów, znaleźli się Minister Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej, pan Dagmir Długosz, ekspert SYNERGII autor Minipodręcznika Maxipraktyk, prof. Radosław Koszewski, przedstawiciel profesorów zagranicznych oraz pan Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, absolwent II edycji SYNERGII oraz Prezes Stowarzyszenia Sieć Współpracy SYNERGIA.

W trakcie ceremonii uczestnicy III edycji projektu otrzymali certyfikaty ukończenia programu edukacyjno-kooperacyjnego. Dyrektor KSAP, pan Wojciech Federczyk wręczył również certyfikat poświadczający wdrożenie, zrealizowanego w trakcie projektu wyzwania zarządczego, dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, laureata II edycji wdrożenia w SYNERGII. Certyfikat wdrożenia w imieniu instytucji odebrał pan Piotr Parjaszewski Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych WSSE.

Co dalej?

Uczestnicy programu edukacyjno – kooperacyjnego w III edycji projektu przygotowują się teraz do części wdrożeniowej w projekcie. Na czym polega ta część? Zapraszamy na stronę poświęconą wdrożeniom.

Już niedługo, bo 14 marca 2023 r. powitamy w projekcie uczestników IV edycji. Mamy nadzieję, że “efekt Synergii” będzie obejmował coraz więcej osób i instytucji administracji publicznej Polski i krajów partnerskich projektu. Dlaczego warto? Zachęcamy do lektury informacji na naszej stronie.

Co planujemy? Już niedługo udostępnimy na stronie KSAP pierwszą część “Mini podręcznika maxi praktyk” - efekt pracy uczestników I i II edycji projektu. Kompletny podręcznik w dwóch wersjach językowych (PL i EN) zostanie udostępniony we wrześniu br., na koniec realizacji projektu.

Sesja kończąca projekt, dla uczestników wszystkich czterech edycji projektu, planowana jest we wrześniu br. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu i prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na początku września.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny