16.12.2020
Programy i projekty

Synergia – kolejna sesja w projekcie

W dniu 14 grudnia br. odbyła się 5 sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: sesja online. 14 grudnia 2020, www.synergia.ksap.gov.pl

5 sesja szkoleniowa

W programie pierwszego dnia sesji zaplanowano zajęcia z obszaru wykorzystania IT – cyfryzacji i innowacyjności w administracji publicznej. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami dotyczącymi strategii digitalizacji, innowacji i transformacji poprzez technologię, big tech oraz lepsze zrozumienie mechanizmów działających na uregulowanych rynkach.

Forma realizacji

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zajęcia zrealizowane zostały  w formie online, tym razem na platformie ZOOM. Piąta sesja w projekcie podzielona została na 4 części tj. zostanie zrealizowana w czterech terminach. Terminy 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji projektu dostępne są na stronie projektu w zakładce: PROGRAM - Grafik sesji

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Adresat projektu

 1. Uczestnikiem projektu są:
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,

które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

 1. Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Forma realizacji

Projekt realizowany będzie w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 1. Program edukacyjno– kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 2. Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski National University of Public Service (NUPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny