23.06.2020
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – już w środę 24 czerwca ostatnie spotkanie informacyjne online!

W dniu 24 czerwca br. zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne online w projekcie SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Opowiemy o rekrutacji i szansach jakie daje udział w projekcie.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Spotkania informacyjne online

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacje online dotyczące projektu. Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

Termin spotkania – 24.06.2020 r., godz. 9:00 – 10:00
Termin zgłoszeń: do 23.06.2020 r., godz. 23:59
Zgłoś się na spotkanie

Cel projektu

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są: 

  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski, 
  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
  • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
    które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami. 

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół: 

  • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych), 
  • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Rekrutacja

Do 26 czerwca br. trwa wznowiona rekrutacja do projektu. Aby dowiedzieć się więcej na temat rekrutacji, zapraszamy na stronę projektu: www.synergia.ksap.gov.pl, do zakładki REKRUTACJA.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
  • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa.

Zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny