12.05.2021
Nabór

SYNERGIA – już 18 maja br. wyjątkowe spotkanie informacyjne online z uczestnikami I edycji

Jeśli chcesz rozwijać administrację publiczną, zależy Ci na podnoszeniu efektywności Twojej instytucji macierzystej, widzisz potrzebę rozwoju własnych kompetencji w zakresie zarządzania – projekt SYNERGIA jest dla Ciebie i Twojej instytucji! 18 maja br., o godz. 15:00, zapraszamy na spotkanie informacyjne online.

cztery osoby rozmawiają w bibliotece, na ich tle napis: spotkanie informacyjne i logo projektu

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej realizowana jest w terminie: 28 kwietnia – 11 czerwca 2021 r.

Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA.

Spotkanie informacyjne z absolwentami I edycji

Spotkanie odbędzie się z udziałem uczestników I edycji z Polski i z krajów partnerskich – Bułgarii, Węgier i Łotwy, którzy podzielą się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie. 

W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, instytucji – laureata konkursu w części wdrożeniowej projektu, którzy opowiedzą o projekcie wdrażanym w swojej instytucji.

W programie spotkania zaplanowano także część poświęconą naborowi do II edycji projektu.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim i moderowane przez dyrektorów czterech instytucji partnerskich:

 • KSAP
 • IPA (Instute of Public Administration, Bułgaria)
 • UPS (University of Public Service, Węgry)
 • LSPA (Latvian School of Public Administration, Łotwa)

Zgłoszenia na spotkanie

Na spotkanie można się zgłosić korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które stanowić będzie niepowtarzalną okazję do kontaktu z uczestnikami I edycji oraz do zapoznania się z projektem, zakresem rozwijanych kompetencji indywidualnych i instytucjonalnych w obszarze zarządzania.

Cel projektu SYNERGIA

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są: 

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski, 
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
 • które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami. 

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół: 

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych), 
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.synergia.ksap.gov.pl