16.09.2022
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – jak wdrażać dobre praktyki?

W dniu 13 września 2022 r. odbył się pierwszy warsztat wdrożeniowy dla uczestników III edycji projektu Synergia. W trakcie warsztatu przedstawiciele instytucji administracji publicznej z krajów partnerskich projektu: Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier prezentowali i analizowali wyzwania zarządcze, zgłoszone przez instytucje i osoby indywidualne na etapie przystąpienia do projektu. 

zrzut ekranu z zajęć online

Cel warsztatów

Celem warsztatów wdrożeniowych jest przygotowanie uczestników do sesji peer-learningowej, kończącej każdą edycję projektu Synergia, w trakcie której uczestnicy opracowują projekt wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania w instytucjach macierzystych.

Program zajęć

Najważniejszym punktem warsztatu była analiza wyzwań zarządczych, prowadzona w grupach składających się z przedstawicieli danej instytucji, wspieranych przez uczestników z krajów partnerskich. Podczas omawiania wyzwań wykorzystano m.in. Diagram Ishikawy, pozwalający na ustalenie priorytetów i zależności poszczególnych zadań oraz działań we wdrażaniu wyzwań. Na pozór błahe zadanie, staje się po odpowiedniej analizie, kluczowe w procesie – to jeden z ważnych wniosków pracy w czasie sesji. Cel wdrożenia wyzwania powinien być konkretny i wypracowany wspólnie przez interesariuszy działania, to gwarantuje zaangażowanie wszystkich stron i sukces we wdrożeniu.

W teorii proste, ale gdy zasady trzeba wdrożyć – jest znacznie trudniej. Jak wdrażać dobre praktyki? Będziemy o tym nadal rozmawiać również w czasie kolejnych sesji wdrożeniowych. Następna już w listopadzie!

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny