30.05.2022
Nabór

SYNERGIA – indywidualna ścieżka udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, że w ramach rekrutacji do III edycji projektu Synergia, równolegle do istniejącej dotychczas ścieżki aplikacji zespołu, została uruchomiona indywidualna ścieżka udziału w projekcie.

Termin składania zgłoszeń

Indywidualna ścieżka dostępu zakłada możliwość udziału w projekcie przedstawiciela indywidualnego wytypowanego przez instytucję, spełniającego kryteria dostępu.

W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo informacje w jaki sposób należy wypełnić Formularze zgłoszeniowe.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych dla zgłoszenia indywidualnego upływa 3 czerwca br. o godz. 10:00.

Adresat projektu

Adresatem projektu są osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w instytucjach administracji publicznej.

W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo informacje w jaki sposób należy wypełnić Formularze zgłoszeniowe.

Program

Ramowy program kształcenia.

Terminarz sesji

Plan sesji w III edycji dostępny jest na stronie projektu.

Finansowanie projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny