13.04.2022
Nabór

SYNERGIA – indywidualna ścieżka aplikowania do projektu

Na prośbę osób zainteresowanych została uruchomiona dodatkowa możliwość aplikowania do projektu Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Obok ścieżki aplikowania dla instytucji tj. zespołu instytucji otwieramy ścieżkę zgłoszeń indywidualnych.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na tle zdjęcia napis: SYNERGIA indywidualna ścieżka aplikowania

Adresat projektu

Adresatem projektu są osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w instytucjach administracji publicznej.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia indywidualne przyjmujemy do 22 kwietnia 2022 r.

Program

Ramowy program kształcenia: https://synergia.ksap.gov.pl/program-szkoleniowy/program-ramowy/

Kontakt

Szczegółowe informacje ws rekrutacji dostępne są na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/. Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny