11.04.2023
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – II sesja online w IV edycji już za nami

W dniach 29 marca i 4 kwietnia 2023 r. odbyła się w trybie zdalnym 2. sesja w ramach IV edycji projektu SYNERGIA. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. 

Twarze uczestników na spotkaniu online

29 marca

W dniu 29 marca 2023 r. zrealizowano zajęcia poświęcone wykorzystaniu technologii informatycznych w sektorze publicznym. W trakcie sesji uczestnicy analizowali podstawy zarządzania transformacją cyfrową organizacji, dyskutowali nad tematem tworzenia strategii transformacji cyfrowej w organizacji oraz skupili się na temacie rozwoju umiejętności przywódczych w zakresie zarządzania wyzwaniami digitalizacji, w tym także w obrębie własnego zespołu. Znajomość powyższych zagadnień jest kluczowa w odniesieniu do wszystkich działań z zakresu technologii informatycznych, które są obecne podstawą funkcjonowania każdej instytucji oraz angażują  pracowników na wszystkich poziomach.

4 kwietnia

Tematem drugiej sesji, przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2023 r., było przewodzenie i wprowadzanie zmian oraz zarządzanie ludźmi w organizacji.  W trakcie sesji uczestnicy analizowali aspekty dobrego przywództwa, zastanawiając się w jaki sposób dobry przywódca może wykorzystać potencjał pracowników,  zmobilizować pracowników do bardziej efektywnego działania i  stworzyć "najlepszy zespół", zamiast zespołu "najlepszych" osób. Budowa skutecznego zespołu, w którym każda osoba pracuje na wspólny sukces jest istotnym czynnikiem rozwoju organizacji, a osobista świadomość umiejętności przywódczych jest niezbędna dla skutecznego wdrażania zmian.

Zajęcia w obu sesjach obejmowały zarówno wykłady, analizę prezentowanych studiów przypadku oraz dyskusje z udziałem uczestników sesji.

Forma realizacji

Sesja realizowana została w formie online, na platformie MS TEAMS.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego, wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service  logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny