26.10.2021
Projekty szkoleniowe

Synergia – dodatkowa sesja szkoleniowa w Sofii

W dniach 10-12.10.2021 r. odbyła się dodatkowa sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach  I edycji projektu Synergia. W sesji udział  wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii i Łotwy.

uczestnicy sesji w sali wykładowej

Sesja szkoleniowa, 10-12.10.2021r.

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • Efektywna komunikacja;
  • Prawdziwe przywództwo;
  • Najlepsze praktyki przywódcze w sytuacjach kryzysowych;
  • Negocjacje wielostronne.

Celem sesji było poznanie mechanizmów, narzędzi i technik wpływających na skuteczną komunikację w organizacji z punktu widzenia kierownictwa najwyższego szczebla: zarówno pomiędzy działami organizacji jak i pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej w obliczu sytuacji kryzysowych. Część warsztatowa miała na celu zapoznanie uczestników z technikami, taktykami negocjacyjnymi umożliwiającymi skuteczne zarządzanie w codziennych sytuacjach, w tym również konfliktowych.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny