10.01.2022
Projekty szkoleniowe

Synergia – 7 sesja w II edycji

W dniach 11-13 stycznia 2022 r. odbędzie się 7 sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

Na program sesji składają się trzy części: sesja edukacyjna, warsztat wdrożeniowy oraz pierwsza część sesji peer learningowej.

W ramach części edukacyjnej zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie efektywnością,
 • zarządzanie projektami.

Celem warsztatu wdrożeniowego i sesji peer - learning będzie wymiana doświadczeń przedstawicieli uczestników w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk, prezentowanych wcześniej w czasie zajęć szkoleniowych, i wypracowanie skutecznych rekomendacji w zakresie ich wdrażania w instytucjach administracji publicznej. Jak przejść od teorii dobrej praktyki do jej praktycznego wdrożenia? Jak przygotować skuteczny plan implementacji? Czym się kierować i na co należy zwrócić uwagę? To tylko część pytań, nad którymi wspólnie będą zastanawiać się uczestnicy sesji.

Forma realizacji

Sesja zostanie zrealizowana w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-17:00.

Nabór

UWAGA! Trwa rekrutacja do III edycji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne.

Szczegóły nt. naboru – na stronie projektu w zakładce REKRUTACJA.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

 • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski University of Public Service (UPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny