20.06.2023
Projekty szkoleniowe

Synergia – 7 sesja szkoleniowa w Rydze, Łotwa

W dniach 14-16.06.2023 r. odbyła się siódma sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Rydze (Łotwa), w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestnicy projektu podczas prezentacji

Cel sesji

Celem sesji było przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do analizy i zarządzania procesami w organizacji oraz zaprezentowanie inspiracji w zakresie form pracy w administracji publicznej w ramach projektu Future Office.

Program

W czasie trzydniowej sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie procesami,
  • zarządzanie projektem w sektorze publicznym,
  • zarządzanie przez cele,
  • przywództwo.

Uczestnikom przybliżone zostały zasady oraz koncepcje, mające na celu poprawę wydajności, efektywności, produktywności oraz jakości usług. Uczestnicy wzięli udział w symulacyjnej grze Lego, w czasie której mogli zaplanować, zrealizować i zewoluować przebieg procesów, tak aby w praktyce przekonać się na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu zmian w zakresie efektywności procesów.

W drugiej części programu sesji zaprezentowane zostały dobre praktyki z zakresu organizacji pracy w administracji publicznej, w ramach projektu Future Office oraz ciekawe rozwiązania dla wykorzystania AI w obszarze tłumaczeń w administracji publicznej – autorski projekt łotewski. Inspirującym elementem programu była również prezentacja strategii rozwoju Łotwy – kompleksowa informacja zawierająca wytyczne rozwoju państwa w strategicznie istotnych obszarach (innowacyjna gospodarka, kultura, tożsamość narodowa, turystyka itd.).

Partner

Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Latvian School of Public Administration (LSPA) z Łotwy (https://www.vas.gov.lv/lv ).

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć