19.05.2023
Projekty szkoleniowe

Synergia – 5. sesja szkoleniowa w Budapeszcie, Węgry

W dniach 15-17.05.2023 r. odbyła się piąta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestnicy siedzą w auli wykładowej, na ekranie wyświetlona prezentacja, na środku sali stoją trzy osoby

Współorganizatorem sesji był partner projektu – University of Public Service z Węgier.

Otwarcie sesji

W otwarciu sesji uczestniczył rektor University of Public Service, dr. Deli Gergely, który serdecznie powitał uczestników w Budapeszcie i życzył owocnej pracy, podkreślając w swoim wystąpieniu jak istotny dla funkcjonowania efektywnej administracji jest rozwój kompetencji zawodowych urzędników wyższego szczebla zarządzania.

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie komunikacją w administracji publicznej,
  • zarządzanie instytucjonalne,
  • skuteczne negocjacje,
  • przywództwo.

Program sesji podzielono na dwie części. Celem pierwszej z nich było zrozumienie zasad i procedur rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej i zarządzania kryzysowego oraz potrzeb opinii publicznej w tym zakresie. W trakcie zajęć wiele czasu poświecono analizie najlepszych praktyk komunikacji instytucjonalnej zarówno w organizacjach publicznych jak i prywatnych. Istotnym aspektem szkolenia była również praca nad rozwojem umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi poprzez praktyczne ćwiczenia obejmujące prezentacje ustne dla trudnej publiczności i mediów. Uczestnicy szkolenia wiedzą jak ważna jest komunikacja wewnętrzna dla ich roli jako liderów zespołów oraz jak należy opracować strategię medialną, aby uzyskać poparcie społeczne dla projektów instytucjonalnych.

W drugiej części programu trenerzy węgierscy, w trakcie warsztatów z zakresu przywództwa, wspólnie  z uczestnikami zastanawiali się nad kolejnymi etapami rozwoju zawodowego menedżera i niezbędnymi na tych etapach kompetencjami oraz działaniami i przyzwyczajeniami, które należy zostawić za sobą przechodząc na inny szczebel w strukturze zarządzania instytucją.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć