12.10.2021
Projekty szkoleniowe

Synergia – 3. sesja szkoleniowa w Sofii, Bułgaria

W dniach 6-8.10.2021r. odbyła się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział  wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestnicy szkolenia przy okrągłym stole

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie komunikacją,
  • zarządzanie instytucjonalne.

Celem sesji było rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz kształtowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie komunikacji instytucjonalnej w organizacjach publicznych.

Sesja została oparta na harvardzkiej metodzie warsztatowej case study. Współorganizatorem sesji był partner projektu – Institute od Public Administration z Bułgarii.

Relacja partnera

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z sesji na FB partnera projektu Institute of Public Administration w Bułgarii:

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć