31.08.2022
Projekty szkoleniowe

Synergia – 3. sesja szkoleniowa w Budapeszcie, Węgry

W dniach 29-31.08.2022 r. odbywa się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach III edycji projektu Synergia. W sesji udział biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestnicy podczas sesji

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • networking,
  • zarządzanie sieciami nieformalnymi,
  • przewodzenie zmianom,
  • rozwój przywództwa w organizacji.

Celem sesji jest zrozumienie różnicy pomiędzy opracowaniem planu a "wprowadzeniem go w życie" wewnątrz organizacji oraz zrozumienie specyficznych wyzwań związanych z przejściami między różnymi poziomami przywództwa. W trakcie sesji omówione zostaną wszystkie krytyczne aspekty zapewniające udaną zmianę organizacyjną.

W trakcie zajęć uczestnicy będą analizować proces zmiany organizacyjnej i szukać odpowiedzi na pytania o podstawy władzy relacyjnej, przewagi sieci nieformalnych nad formalnymi, rolę różnych rodzajów relacji społecznych w organizacjach oraz jak poruszać się w polityce organizacyjnej.

Istotnym aspektem szkolenia będzie praca nad rozwojem umiejętności analizowania swojej sieci kontaktów, efektywnego korzystania z sieci kontaktów, opracowywania strategii zmiany, wykorzystania specyficznych taktyk jako katalizatora zmiany oraz pokonywania oporu przed zmianą. 

Zaplanowanie i wykorzystanie powyższych technik zakłada świadome przywództwo, dlatego uczestnicy skupią się w trakcie warsztatów również na kwestii różnych poziomów przywództwa, aplikacjach czasowych i wartościach pracy wymaganych w przejściu na inny stopień przywództwa. Zwrócą uwagę na możliwe pułapki przejścia, będą lepiej przygotowani do oceny swojego stopnia dostosowania do wymagań ich obecnego poziomu przywództwa.

Współorganizatorem sesji jest partner projektu – University of Public Service z Węgier.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service  logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

 

Galeria zdjęć