07.10.2013
Projekty szkoleniowe

Studium kontroli administracji rządowej II tura

W dniu 7 października br. odbyła się II tura Studium kontroli administracji rządowej organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Departamentem Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tym razem wykład inauguracyjny – poprzez łącze internetowe z Brukseli - wygłosiła Dyrektor Agnieszka Kaźmierczak ze Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej.

Przy stole prezydialnym siedzią: Dyrektor KSAP Jan Pastwa i Małgorzata Sokołowska KPRM

Uczestników Studium powitali Dyrektor KSAP Jan Pastwa i Zastępczyni Dyrektora DKiN KPRM Dorota Rosińska. Wykład inauguracyjny wygłosiła za pomocą telekonferencji Dyrektor ds. Koordynacji Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej Agnieszka Kaźmierczak, która odpowiada za audyt 40 autonomicznych jednostek UE, w tym Europejskiej Służby Zagranicznej i agencji regulacyjnych. Podczas pracy w polskiej administracji współtworzyła system zarządzania i kontroli środków zagranicznych, w tym unijnych, w Polsce. Ponadto, w latach 1998-2003 w Ministerstwie Finansów koordynowała wprowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

Celem Studium jest zapewnienie profesjonalnych służb kontroli dla realizacji istotnych zadań nowoczesnej administracji poprzez wzmocnienie kompetencji koordynacji i nadzoru nad kontrolami. Istotą zajęć obejmujących m.in.: zarządzanie procesem kontroli w administracji publicznej, zagadnienia prawno-administracyjne oraz aspekty etyczne w pracy kontrolera jest dostarczenie uczestnikom uporządkowanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, wzbogacających warsztat kontrolerski i kompetencje zarządcze.

Studium jest unikatowym programem szkoleniowym oferującym profesjonalne oraz spójne w skali administracji rządowej i wszechstronne przygotowanie kontrolerów do pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych oraz wymianę dobrych praktyk w działalności kontrolnej.

Studium jest dedykowane koordynatorom i kontrolerom nadzorującym kontrole w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych

Galeria zdjęć