09.12.2019
Informacje

Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym

Rozpoczęła się III edycja Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym (RODO) – projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.  

uczestnicy studium w auli KSAP

Celem studium jest wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Program realizowany jest przez:

 • wykładowców KSAP posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w kraju i zagranicą,
 • ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Studium obejmuje 10 dni szkoleniowych (80 godzin dydaktycznych) w podziale na dwa moduły. 

Zakres programu:

 • prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – organizacja pracy, wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • wskazówki UODO (redagowanie projektów aktów prawnych, aktualne problemy,  kontrole, naruszenia i rekomendacje)
 • komunikacja z pracownikami
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • pisanie klauz informacyjnych
 • redagowanie materiałów informacyjnych