22.03.2021
Nabór

Studium dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do udziału w V edycji Studium dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IOD) realizowanym w formule online live. Partnerem Studium jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

na stole stoi laptop z wyświetloną flagą UE i zamkniętą kłódką. Przy stole siedzi mężczyzna i pisze na laptopie.

Dzięki partnerstwu Urzędu Ochrony Danych Osobowych studium daje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także bezpośredni kontakt z praktykami i ekspertami regulującymi zagadnienia ochrony danych osobowych w kraju i zagranicą.

Do udziału w programie zapraszamy:

 • osoby, które zajmują się tematyką RODO w sektorze administracji państwowej,
 • przedstawicieli urzędów i instytucji pełniących funkcje IOD.

Celem studium jest wzmocnienie kompetencji pracowników zajmujących się zagadnieniami RODO zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Program

Program realizowany będzie przez:

 • wykładowców KSAP posiadających doświadczenie zawodowe w kraju i zagranicą,
 • ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Studium obejmuje 8 dni szkoleniowych online (56 godzin dydaktycznych) wraz z konsultacjami eksperckimi (2h dydaktyczne).

W programie między innymi:

 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – organizacja pracy, wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia,
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • Wskazówki UODO (redagowanie projektów aktów prawnych, aktualne problemy, kontrole, naruszenia i rekomendacje)

Terminy zajęć

 • 12-13.04.2021
 • 21-22.04.2021
 • 10-11.05.2021 
 • 19-20.05.2021

Cena

Moduł I (8 dni, 56h+ 2h konsultacji) – cena wynosi 1750 zł netto

Rekrutacja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez ISRS (Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP) za pośrednictwem komórki szkoleniowo-kadrowej urzędu. W przypadku, jeśli urząd nie posiada loginu i hasła zapraszamy do kontaktu na adres: szkolenia@ksap.gov.pl

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem szkoleń p. Katarzyną Pączek: