18.11.2019
Informacje

Staże zagraniczne XXX Promocji Irena Sendlerowa

Słuchacze KSAP XXX Promocji rozpoczęli staże zagraniczne w administracji rządowej w Irlandii i na Malcie oraz w polskich przedstawicielstwach i organizacjach międzynarodowych w Austrii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Białorusi, Kanadzie, Kolumbii i Stanach Zjednoczonych. Staże potrwają 6 tygodni.

słuchacze KSAP siedzą na kanapach w bibliotece. Jedna słuchaczka stoi i pokazuje coś na mapie.

Podczas praktyk słuchacze poznają struktury, organizację i metody pracy w innych państwach i organizacjach międzynarodowych, zdobywają doświadczenie niezbędne urzędnikom służby cywilnej do funkcjonowania w nowoczesnej administracji. Celem zagranicznego stażu administracyjnego jest również rozwijanie zdolności efektywnego działania i umiejętności adaptacji do pracy w środowisku międzynarodowym.