25.11.2014
Programy i projekty

Staże węgierskie

W dniu 25 listopada 2014 r. odbyło się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej spotkanie podsumowujące staż przedstawicieli administracji publicznej Węgier w instytucjach administracji publicznej w Polsce.

Zdjęcie grupowe na tle sztandaru KSAP

Staże realizowane są we współpracy z Office of Public Administration and Justice (OPAJ) w Budapeszcie, w ramach programu Hungarian Public Administration Exchange Programme.

Celem projektu jest wzmocnienie węgierskiej administracji publicznej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, umożliwienie zdobycia doświadczenia i nowej wiedzy w sektorze publicznym w środowisku międzynarodowym oraz zapoznanie się z metodami i procedurami pracy obowiązującymi w innych krajach europejskich.

Miejsca stażowe zostały wybrane na podstawie zainteresowań i doświadczeń zawodowych aplikujących 5 urzędników węgierskich. Staże realizowane są dzięki pomocy i przy dużym zaangażowaniu następujących instytucji: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Staże rozpoczęły się 15 września i zakończą się 28 listopada 2014 r.