05.06.2024
Informacje

Sprostać wyzwaniom – raport 2016-2023

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym działalność KSAP w latach 2016-2023. Był to czas rozwoju nowych form kształcenia – zarówno dla osób młodych, które zdobywają doświadczenie w pracy w służbie cywilnej, jak i dla tych na najwyższych stanowiskach kierowniczych.  

okładka raportu

Raport obejmuje lata 2016–2023. Jest to ważny okres w ponad trzydziestoletniej historii Szkoły, który spinają dwie nowelizacje ustawy o KSAP. Pierwsza z nich – z dnia 14 września 2016 r. – nadała Szkole imię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a druga – z dnia 14 kwietnia 2023 r. – uporządkowała dotychczasowy rozwój aktywności KSAP i stanowi podstawę dla dalszych działań wspierających nowoczesną i efektywną administrację publiczną. 

Poszukiwanie nowych form najlepiej dopasowanych do potrzeb administracji publicznej jest zadaniem dla KSAP zawsze aktualnym, ale w objętym raportem okresie zyskało szczególne znaczenie ze względu na dynamiczne zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego podejmowane przez KSAP inicjatywy były wielokierunkowe. 

W obszarze szkoleń rozwinięte zostały warsztaty prowadzone online, a także platforma e-learningowa. Opracowano i wdrożono również kilka istotnych programów profesjonalizacji m.in. w obszarach ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych i zarządzania projektami. Pomimo ograniczeń pandemicznych w okresie objętym raportem szkolenia i programy oferowane przez KSAP cieszyły się rosnącym zainteresowaniem.

Zmiany społeczne spowodowały konieczność opracowania nowej formuły kształcenia słuchaczy, tak aby do grona ponad 1400 absolwentów KSAP w kolejnych latach mogły dołączyć grupy urzędników najlepiej przygotowanych i zmotywowanych do służby publicznej. W 2023 r. parlament znowelizował ustawę o KSAP, wprowadzając poza dotychczasową formą kształcenia słuchaczy nową ścieżkę – dualną, tylko dla osób pracujących w administracji.

W 2024 r. po raz pierwszy będzie to kształcenie dualne. W okresie objętym raportem udało się opracować nowoczesny i unikalny program tego kształcenia, który pozwala na łączenie pracy zawodowej z podnoszeniem kompetencji liderskich i analitycznych w KSAP.

Stałym elementem w aktywności Krajowej Szkoły jest platforma wymiany doświadczeń poprzez projekty adresowane do urzędników zagranicznych i udział w międzynarodowych projektach rozwojowych. Różnorodność form działania KSAP potwierdza istnienie wielorakich potrzeb wspierania polskich urzędników, dlatego bazując na dotychczasowych doświadczeniach, KSAP nadal rozwija swoją aktywność „w służbie publicznej”. 

Pliki do pobrania