17.12.2019
Informacje

Spotkanie świąteczne w KSAP

16 grudnia br. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne słuchaczy, pracowników, absolwentów i przyjaciół KSAP.

Okolicznościowy wykład "Rzecz o miłości i sprawiedliwości wg Kard. Stefana Wyszyńskiego" wygłosił ks. dr Jerzy Jastrzębski, kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. dr Jerzy Jastrzębski ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Studia te zwieńczył obroną pracy doktorskiej poświęconej nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Jest autorem kilku publikacji min.: „Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” oraz płyt “Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz “Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”.

Galeria zdjęć