19.09.2011
Dla słuchaczy

Spotkanie słuchaczy XXIII Promocji z delegacją słuchaczy ENA - CHEE

Uczestnicy spotkania siedzą przy stołach

19 września 2011 odbyło się w Auli Władysława Stasiaka spotkanie słuchaczy XXIII Promocji z delegacją słuchaczy ENA - CHEE (Cycle des Hautes Etudes Europeennes). Słuchaczom ENA towarzyszyła Pani Corinne Baylac attachée ds. współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie, Chevalier des Palmes Académiques. W spotkaniu z ramienia KSAP uczestniczył dr Marek Haliniak zastępca dyrektora i p.Angelique Matynia Szef Ośrodka Nauczania Języków Obcych. Prezentację o polskim systemie służby publicznej, jej historii, stojących przed nią wyzwań i czynnikom społeczno-ekonomicznych mogących wywierać na nią wpływ wygłosił dyrektor generalny Polskiej Agencji Atomistyki Robert Czarnecki (absolwent III Promocji).

Galeria zdjęć