09.05.2018
Projekty szkoleniowe

Spotkanie międzynarodowego zespołu trenerów w KSAP, ERASMUS+

W dniach 25-27 kwietnia br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie międzynarodowego zespołu trenerów opracowujących wytyczne szkoleniowe dla trenerów-edukatorów Trainers Educators Training Course.

Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników spotkania. Na stole przed nimi stoją flagi: polska, fińska i łotewska.

Projekt szkoleniowy Trainers Educators Training Course ma na celu wypracowanie innowacyjnych wytycznych, metodologii szkoleń dla trenerów administracji publicznej, Partnerami projektu są Łotewska Szkoła Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA – partner wiodący) oraz fiński Instytut Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS).

Tematyka opracowywanych szkoleń obejmuje zagadnienia:

  • interaktywnych metod pracy z grupami
  • facylitacji, design thinking, gier symulacyjnych
  • transformacji cyfrowej w prowadzeniu szkoleń
  • planowania i przygotowywania szkoleń
  • inspiracji i rozwoju umiejętności trenerskich

Rozwijanie umiejętności facylitacyjnych i pracy z grupami było tematem spotkania w KSAP, w trakcie którego trenerzy dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie narzędzi i sposobów pracy z grupami; metod angażujących uczestników do aktywnego udziału w warsztatach lub szkoleniach (metoda partycypacyjna, metoda open space itp.), rozważali możliwości wykorzystania w pracy trenera myślenia projektowego (desing thinking) i najnowszych technologii cyfrowych.

Projekt Trainers Educators Training Course zakłada dwa kolejne spotkania trenerów, które odbędą się w pozostałych krajach partnerskich (Łotwa i Finlandia). Pomiędzy spotkaniami trenerzy będą współpracować ze sobą przygotowując zarys wytycznych, metodologii i programu szkoleń. Zaprojektowane szkolenia będą następnie prezentowane wyselekcjonowanej grupie trenerów administracji publicznej w danym kraju.

Projekt będzie realizowany do września 2019 r. i zakończy go międzynarodowa konferencja w Rydze, podsumowująca projekt i prezentująca ww. wytyczne do szkoleń. Wytyczne zostaną następnie rozpowszechnione w instytucjach administracji publicznej w Polsce, na Łotwie i w Finlandii.

Projekt Trainer Educator Training Course jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

logo projektu Erasmus - z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej informacja o współfinansowaniu oraz tytuł programu   logo łotewskiej szkoły   logo fińskiego instytutu HAUS

Galeria zdjęć