04.06.2020
Projekty szkoleniowe

Spotkania informacyjne online w projekcie SYNERGIA

5, 18 i 24 czerwca zapraszamy na spotkania informacyjne online na temat projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Wznowiliśmy rekrutację do I edycji projektu.

Spotkania informacyjne online 

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w trybie online, w następujących terminach:

 • 5 czerwca 2020 r., godz. 11:00-12:00
 • 18 czerwca 2020 r., godz. 15:30-16:30
 • 24 czerwca 2020 r. godz. 09:00-10:00

Zgłoszenia na spotkania

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Cel projektu  

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy projektu  

Uczestnikiem projektu są:  

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,  
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.  

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:  

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu potrwa do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Więcej informacji o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl

Zapraszamy! 

Finansowanie projektu   

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:  

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,  
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa. 

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny