16.05.2024
Projekty szkoleniowe

Służba Badawcza Rady Najwyższej Ukrainy w KSAP

W dniu 15 maja 2024 r. KSAP gościła delegację przedstawicieli Służby Badawczej Rady Najwyższej Ukrainy pod przewodnictwem kierownika Służby Badawczej, pani dr Lesi Vaolevskiej. Delegacja odwiedziła KSAP w ramach dłuższej wizyty studyjnej w Polsce.

Dyrektor KSAP oraz kierownik Służby Badawczej podają sobie ręce

Cel i program

Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy KSAP a Służbą Badawczą Rady Najwyższej Ukrainy i zapoznanie gości z działalnością KSAP. W ramach spotkania dyskutowano nad możliwościami wzajemnej współpracy w obszarze szkoleń dla urzędników ukraińskich, szczególnie w zakresie przygotowania do procesu wstąpienia Ukrainy do UE.

Porozumienie

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KSAP a Służbą Badawczą, stanowiące oficjalny dokument nawiązania relacji roboczych pomiędzy instytucjami oraz podstawę dla dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Galeria zdjęć