10.06.2014
Projekty szkoleniowe

Sesja Warsztatowa „Usprawnianie komunikacji wewnętrznej”

W dniu 10 czerwca w siedzibie KSAP odbyła się czwarta i ostatnia w tej edycji Sesja Warsztatowa w ramach Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi pt. „Usprawnianie komunikacji wewnętrznej”.
Akademia jest kontynuacją warsztatów wymiany dobrych praktyk zainicjowanych w roku 2012 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Podczas warsztatu dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
– Kierownik Zespołu EZD Magdalena Sawicka oraz Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Madejczyk, a także Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach Katarzyna Śpiewok. Ponadto Dyrektor Śpiewok przeprowadziła warsztat pt. „Kompleksowy system komunikacji wewnętrznej”. Warsztat dotyczył elementów struktury komunikacji wewnętrznej, w tym między innymi systemu adaptacji nowych pracowników, portalu intranetowego jako najważniejszego kanału komunikacji, a także systemu szkoleń wewnętrznych motywujących pracowników do dzielenia się wiedzą merytoryczną ze współpracownikami. Szczegóły dotyczące panelu dyskusyjnego znajdują się w agendzie Sesji.

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi wyznacza nowe kierunki dla działań administracji publicznej, mając na celu zwiększenie ich sprawności. Założeniem Akademii jest efektywne przeniesienie na grunt administracji publicznej zasad i prawidłowości rządzących sektorem prywatnym. Podczas 4 sesji warsztatowych uczestnicy Akademii wprowadzani są w metody funkcjonowania stosowane dotąd wyłącznie w biznesie,
w tym zarządzanie przez cele, zorientowanie na wyniki, ekonomiczne aspekty wydatkowania środków finansowych oraz poprawa jakości usług. Dzięki współpracy z licznymi partnerami instytucjonalnymi Akademia stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zarządczych między podmiotami obu sektorów. Poprzez odejście od tradycyjnych modeli biurokratycznych, uczestnicy mają możliwość zapoznania
się z menedżerskim modelem zarządzania na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Pliki do pobrania

Wideo