03.06.2019
Programy i projekty

Seminarium „Dobre praktyki polskiej administracji”

W dniach od 3 do 7 czerwca 2019 r. KSAP organizuje seminarium dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, którego celem jest zapoznanie urzędników ukraińskich z dobrymi praktykami w polskiej administracji.

grupowe zdjęcie uczestników szkolenia

Program seminarium obejmuje m. in. prezentację systemu administracji publicznej i zarządzania publicznego w Polsce, podstawowych zasad organizacji procesu budżetowego, systemu współdziałania legislacyjnego, zasad pracy struktur komunikacyjnych władz państwowych, polskich doświadczeń w zarządzaniu i wykorzystaniu przedsiębiorstw w państwowym sektorze gospodarki, systemu walki z korupcją w Polsce, Europejskiej Przestrzeni Ekonomicznej, systemu analitycznego wsparcia podejmowania decyzji, komunikowania w integracji europejskiej, a także stosunków polsko-ukraińskich, zarządzania nieruchomością i  organizacji usług komunalnych.

Ponadto, uczestnicy seminarium wezmą udział w warsztatach poświęconych społecznym i psychologicznym uwarunkowaniom korupcji i anomii w administracji.

Program szkolenia wsparli m.in. eksperci z Centrum Oceny Administracji, Departamentu Studiów Strategicznych i Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także eksperci Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich, Departamentu Wschodniego i Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy seminarium skorzystają także z okazji zwiedzenia budynków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zapoznają się z funkcjonowaniem niniejszej instytucji.

Projekt jest realizowany we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

logo polskiej pomocy