14.05.2019
Programy i projekty

Seminarium „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki”

W dniach od 13 do 17 maja 2019 r. KSAP organizuje kolejne seminarium dla studentów i wykładowców Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej w Odessie, filii Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Celem seminarium jest zapoznanie przyszłych urzędników ukraińskich z dobrymi praktykami w polskiej administracji.

Uczestniczki seminarium podczas zajęć

Program seminarium obejmuje:

  • prezentację systemu służby cywilnej i roli KSAP ww. systemie,
  • zapoznanie uczestników z systemem zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, ocena, rozwój zawodowy i szkolenia),
  • prezentację strategii zarządzania projektami w administracji publicznej.

Ponadto, uczestnicy seminarium wezmą udział w warsztatach poświęconych roli lidera, a także społecznym i psychologicznym uwarunkowaniom korupcji i anomii w administracji.

Program szkolenia wsparli eksperci z Departamentu Służby Cywilnej i Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Departamentu Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy seminarium skorzystają także z okazji zwiedzenia budynków Sejmu RP i zapoznają się z jego funkcjonowaniem.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland

Galeria zdjęć